3D-Office-4-2
3D-Office-5-2
3D-Office-11-2
3D-Office-9-2
3D-Office-6-2
3D-Office-8-2
manao-1-2
manao-9-2
manao-11-2
manao-21-2
SKNA-01
SKNA-02
SKNA-03
ตกแต่งห้องประชุม inthenorth design
Hotel room by Inthenorth Design
Hotel room by Inthenorth Design 2
Design by Inthenorth Design 3
Dental clinic by Inthenorth Design
Dental clinic by Inthenorth Design 03
Dental clinic by Inthenorth Design 02
Inthenorth Design x Pepsico counter
Inthenorth Design x Pepsico meeting room
Inthenorth design meeting room
Inthenorth design meeting room 2
Inthenorth bedroom design
Inthenorth bedroom 1
Inthenorth room 2
INT Hospital space 01
INT Hospital space 04
INT Hospital space 06
ห้องนอนกินข้าว
Inthenorth design x Fresh and mild
INT Condo Supalai 02
INT Condo Supalai 07
INT CEO room design
INT Meeting room 33
INT CEO room in Chiang Mai
Inthenorth design x Hotel room design 1
Inthenorth design x Hotel room design 2
Inthenorth design x Hotel room design 3
INT Condo CASA 01
INT Hospital space 08
INT Hospital space 02
INT Hospital space 01
INT office space 04
INT Meeting room 05
SUITE ROOM 2
SUITE ROOM 3
DELUXE ROOM 4
Inthenorth design minimal style
Int Architect with minimal
Inthenorth Design Workplace design
Inthenorth Design Workplace design 2
MDN (6)
Go1
G03B
23843256_760677237455412_5202412623287769782_n
Inthenorth design:  toilet
3
1.1
10356315_326092997580507_642977864813931
POP: Olympus
Tunetalk01
iStuff-04
3BB-East-Ville-02
10647241_282431505279990_858161770838074

3D Design Service

อินเดอะนอร์ทดีไซน์ เราชัดเจนในการให้บริการปรึกษาและออกแบบอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านตกแต่งภายใน (interior design) ทางด้านสถาปัตย์ (architect) ทางด้านงานก่อสร้าง (construction) รวมทั้งงานระบบภายในอาคาร สำนักงาน

ห้าง ร้านค้า โรงแรมและโรงพยาบาล

อัตราค่าบริการงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน บูธขายสินค้าต่างๆ

- ค่าดำเนินการออกแบบขั้นต่ำที่ 20 ตร.ม. ราคา 300-500 บาท ต่อ ตร.ม. 

- พื้นที่ต่ำกว่า 20 ตร.ม. เหมาจ่าย ตามตกลง

- ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดงานเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการงานด้านสถาปัตยกรรม ประเภทโครงการ

- อัตรางานโครงการ 3.5-5% ของราคาก่อสร้าง

- ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดงานเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการงานด้านสถาปัตยกรรม  เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน 
- ออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน 30,000 บาท

- เขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมพร้อมเซ็นต์แบบ 20,000 บาท

- ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดงานเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการงานด้านวิศวกรรม
- เขียนแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมพร้อมเซ็นต์แบบ 20,000 บาท
- รายการคำนวณงานโครงสร้าง 10,000 บาท
- เขียนแบบก่อสร้างงานระบบที่เกี่ยวข้อง 20,000 บาท
- ติดต่อประสานงาน, ให้คำปรึกษา, กำหนดวัสดุ 10,000 บาท
- ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดงานเป็นสำคัญ

โดยจะแบ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3 งวด ดังนี้
1. รับมัดจำค่าดำเนินการ ด้านการออกแบบต่างๆ 50%
2. เมื่อนำแบบสามมิติมานำเสนอครั้งสุดท้าย      25% 
3. แบบวิศวกรรมและรายการคำนวณแล้วเสร็จ    25%

* ลูกค้าสามารถปรับแบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง *

* ก่อนดำเนินการออกแบบจะมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้า *

* ราคาข้างต้น ต้องดูรายละเอียดเนื้องานประกอบทุกประเภทงาน *

* คืนเงินค่าออกแบบ 50% หากตกลงให้เราดำเนินการผลิตและก่อสร้าง *

 

© 2020 by Inthenorth Design co.,ltd

  Chiang Mai, Thailand